Uitleg bestuur beloningsbeleid.

 

Op deze pagina geeft de organisatie inzicht over het beloningsbeleid wat de organisatie hanteert.
Alle gelden die gesponsord en of geworven of middels subsidie worden verleend komen ten alle tijden ten goede aan de activiteiten die de stichting opzetten en organiseer.
De eventuele inkomsten die geworven worden door middel van het verkoop van kaartjes met betrekking op het evenement wat de stichting organiseert.
Zullen terugvloeien naar de kas en zullen zo nodig gebruikt worden bij het opzetten en/of organiseren van andere activiteiten en het betalen van de lopende rekeningen.

Beloning bestuur:

het bestuur ontvangt geen gelden als beloning.
De inzet van het bestuur wordt gewaardeerd door middel van bedankkaartje of een bloemetje.
Daarnaast worden alle kosten die betrekking hebben op het functioneren als bestuur betaald vanaf uit de kas.

Dit kan zijn:
 

Als er wegens omstandigheden niet op de huidige locatie vergaderd kan worden dan zal een uitgeweken worden naar een buitenlocatie en de kosten daarvan zullen vergoed worden.

Beloning vrijwilligers:
 

Om zo goed mogelijk met onze vrijwilligers om te kunnen gaan en onze waardering uit te spreken voor de tomeloze inzet die zij tonen wij iedere activiteit die de organisatie organiseert.
Doet de stichting twee keer per jaar aan het begin van het jaar en aan het eind van het jaar en drankje met de vrijwilligers.

De stichting is er namelijk van overtuigd dat het mogen hebben van en dergelijke grote groep vrijwilligers alleen maar te danken is aan de betrokkenheid die de vrijwilligers hebben met de organisatie.